Ale kommuns kulturstipendium

I was recently awarded Ale kommuns kulturstipendium. The motivation for this reads as follows:

»För att möjliggöra fortsatta studier på masterutbildning komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg och som ett stöd till att kunna fokusera på konstnärligt arbete med kompositioner för större och mindre orkestrar«

To render possible continued studies for a master’s degree in composition at the Acadamy of Music and Drama in Gothenburg and as a support to be able to focus on artistic work with compositions for large and small orchestras

I want to thank Ale kommun for awarding me this stipendium.