Vita

Jonas Müthing föddes 1985 i Winterberg (Tyskland). Han började sin musikalisk utbildning på gitarr och kontrabas men upptäckte snart ett stort intresse för harmonilära, kontrapunkt, analys och komposition.

Efter tre år kontrabasstudium på musikhögskolorna i Karlsruhe och Frankfurt bytte han därför sitt huvudämne och studerade musikteori för Michael Moriz och Uwe Kremp i Karlsruhe. Under denna tid lade han fokuset av sina studier på den klassiska vokalpolyfonin, körmusiken från 1800-talet och fri komposition. Master classes hos Markus Jans och Dominique Müller såväl som kompositionsseminarier hos Wolfgang Rihm kompletterar hans utbildning.

2011-2014 gick Jonas masterprogrammet i komposition för Ming Tsao och Ole Lützow-Holm på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Sedan 2012 är han lärare för kontrabas, komposition och musikteori på kulturskolan i Borås. Dessutom sjunger han i två kammarkörer.

Framförallt skriver Jonas kör- och orkestermusik. Han fick uppdrag att skriva stycken för flera musiker och ensembler, t ex Swedish National Orchestra Academy, Remigius Kammerchor Nagold och Musikschule Ettlingen. På grund av extraordinär prestation fick han ett stipendium av den tyska Friedrich-Ebert-Stiftung. År 2011 utdelades han även Ale kommuns kulturstipendium.

Jonas arbetade som vetenskaplig assistent hos Max-Reger-Institut och som lärare för musikteori i Karlsruhe. Tilsammans med Annedore Hacker och Uwe Kremp framträdar han i kabaré-programmet Galgenliederabend, som baserar på Christian Morgensterns poesi.